• 44046 - 011
  • 7 روز هفته : 24 ساعت شبانه روز
3میلیارد و400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 535 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا دوبلکس شهرکی ساحلی درنوشهر

1 میلیارد 200میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 284 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
2 میلیارد و900 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 465 مترمربع
زیربنا : 390 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
2میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 380 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلا دوبلکس.شهرکی جنگلی درنوشهر

2 میلیارد و500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 380 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
1 میلیارد و700 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
1 میلیارد و600 میلیون
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 مترمربع
زیربنا : 450 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
12میلیارد
شهر : رویان
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1200 مترمربع
زیربنا : 600 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب
1 میلیارد و400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 462 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
3 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 2000 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب
400 میلیون
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 170 مترمربع
زیربنا : 140 مترمربع
تعداد اتاق : 2 خواب
فروخته شد

فروش ویلا نوساز در رویان با 170 متر مربع زمین و 140 متر مربع زیر بنا با 2 اتاق خواب مستر بصورت مستقل در رویان

400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 170 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

ویلا مستقل نوساز سند دار با جواز و پایان کاربه مساحت 280 متر مربع و زیربنای 170 متر مربع در پلتفرم دوبلکس 3 خواب مستردار در منطقه گنجیاب نور