• 44046 - 011
  • 7 روز هفته : 24 ساعت شبانه روز

دو واحد 150 متری در طبقات اول - غربی و پنجم - شرقی (آخرین واحدهای موجود)

طبقه اول متری 4 میلیون و 700 هزار و طبقه پنجم متری 5 میلیون و 300 هزار تومان

سه واحد در متراژهای 120 - 125 و 137 متر واقع در طبقه پنجم آپارتمان قواره اول آب

12 واحد آپارتمان ساحلی قواره اول دریا مجهز به سونا خشک با ویوی زیبای دریا

آپارتمان در 18 واحد با متراژ از 77 تا 150 متر قواره اول آب، طبقه اول متری 2.200.000 و هر طبقه بالاتر 200.000 اضافه برای هر متر مربع

زیربنا 140 و 145 مترمربع،  طبقه اول متری 2.700.000 و هر طبقه بالاتر با افزایش بهای متری 150.000 تومان

 

فروش تکی و یا یک جای آپارتمان داخل شهرک ساحلی سبز واقع در روبروی پارک جنگلی نور

طبقه چهارم_125 متری_متری 4500000

طبقه ششم_220 متری_متری 5500000

صفحه2 از2