• 44046 - 011
  • 7 روز هفته : 24 ساعت شبانه روز

زمین ساحلی، زمین جنگلی، زمین داخل شهرک، زمین هکتاری، زمین جاده تا دریا، زمین شمال

متری4700000
شهر : نور
وضعیت : مستقل
مساحت : 342 مترمربع

زمین فوق در داخل بافت شهری نور میباشد با مساحت342 متر مربع ،به صورت دو نبش با کاربری مسکونی و سند تک برگ ماده فروش میباشد

زمین850متری رویان


کد ملک : 1500.69
متری1800000000
شهر : رویان
وضعیت : شهرکی
مساحت : 850 مترمربع

زمین1500متری نوشهر


کد ملک : 3800.11
متری2500000
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 1500 مترمربع
فروخته شد

زمین342متری نور


کد ملک : 930.4
متری4700000
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 342 مترمربع

زمین486متری نوشهر


کد ملک : 1500.67
متری سه میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
زیربنا : 486 مترمربع
متری پنج میلیون و دویست هزار توملن
شهر : ایزدشهر
وضعیت : مستقل
مساحت : 1400 مترمربع
فروخته شد
متری سه میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 960 مترمربع
فروخته شد
متری 6 میلیون
شهر : رویان
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 2500 مترمربع
فروخته شد

خرید زمین شهرکی قواره اول دریا به مساحت کلی 2500 متر مربع دارای سند در رویان

متری 1 میلیون و 400
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع

فروش زمین شهرکی در چلندر به مساحت 500 متر مربع دارای سند تک برگ

متری 1 میلیون و 600
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
فروخته شد

خرید زمین شهرکی در ونوش (زمین 3 بر با سند و جواز ساخت)

متری 2 میلیون و 700
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع

خرید زمین در چلندر به مساحت 1000 متر مربع واقع در شهرک ساحلی

متری 1 میلیون و 600
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 360 مترمربع

زمین شهرکی در منطقه نوشهر به مساحت 360 متر مربع

زمین مستقل شهری


کد ملک : 32010
320 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 395 مترمربع

زمین مستقل شهری به مساحت 395 متر مربع دارای سند در شهرستان نور

550 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 600 مترمربع

زمین شهرکی جنگلی به مساحت 600 متر مربع دارای سند در شهر نور

متری 1 میلیون و 500 هزار
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 225 مترمربع

زمین مستقل سند دار به مساحت 225 متر مربع در نور با بر 15 متری خیابان

متری 1 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 330 مترمربع

خرید زمین شهرکی فول امکانات در کمربندی رویان ونوش در شهرکی مطرح، 330 متر مربع با جواز ساخت ،دارای مشاعات شهرکی: فضای سبز، سالن تنیس و بیلیارد، آلاچیق ، استخر

متری 750 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 450 مترمربع

فروش زمین داخل مجموعه شهرکی جنگلی در شهر نوشهر به متراژ 450 متر مربع

خرید زمین شهرکی


کد ملک : 33021
750 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 440 مترمربع

خرید زمین شهرکی به مساحت 440 متر مربع در کمربندی رویان ونوش

متری 900 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 370 مترمربع

فروش زمین مستقل جنگلی به مساحت 370 متر مربع داخل بافت مسکونی نجارده نوشهر

فروش زمین شهرکی


کد ملک : 33031
متری 1 میلیون و 100 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 و 400 مترمربع

فروش زمین شهرکی در منطقه غیر بومی نشین علویکلا نوشهر با دید جنگل و دریا به مساحت های 300 و 400 متر مربع و نگهبان شهرکی

متری 1 میلیون
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 342 مترمربع

زمین مستقل در رویان به متراژ 342 متر مربع دارای سند در منطقه امن و آرام غیر بومی نشین

متری 1 میلیون و 100هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 320 مترمربع

زمین شهرکی جنگلی در صلاح الدین کلا به متراژ 320 متر مربع

متری 700 هزار
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 1820 مترمربع

زمین جنگلی با موقعیت تجاری در کمربندی رویان به ونوش با متراژ 1820 متر مربع دارای سند

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : ایزدشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 400 مترمربع

زمین ساحلی شهرکی به متراژ 400 متر مربع دارای سند در منطقه غیر بومی نشین ایزدشهر

فروش زمین مستقل


کد ملک : 120033
متری 400 هزار
شهر : محمودآباد
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 3000 مترمربع

فروش زمین مستقل جنگلی به مساحت 3000 متر مربع سند دار در حومه محمودآباد

متری 2 میلیون و 500
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع

زمین در شهرک ساحلی با نگهبان 24 ساعته در منطقه کهنه سرای نوشهر با سند ششدانگ به متراژ 500 متر مربع

متری 2 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 535 مترمربع

زمین داخل شهرک جنگلی در منطقه سیاهرود به متراژ 535 متر مربع دارای سند

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : رویان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 4350 مترمربع

فروش زمین جنگلی در رویان ، جاده آبپری به متراژ 4350 متر مربع

متری 600 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 1900 مترمربع

زمین مستقل جنگلی سند دار در منطقه عزت نوشهر به مساحت 1900 متر مربع

متری 300 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 3700 مترمربع
زیربنا : 900 مترمربع

زمین مستقل جنگلی به متراژ 3700 متر مربع و 900 متر مربع بنای دامداری با سند و جواز و پایان کار در کمربندی نوشهر- چالوس

تجاری : متری 6 میلیون مسکونی: متری 1 میلیون و 100هزار
شهر : ایزدشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 300 مترمربع

زمین تجاری ساحلی در ایزدشهر به مساحت 300 متر مربع و 14 متر بر خیابان، دارای مجوز ساخت 2 باب آپارتمان مجموعا 300 متر

2میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 500 مترمربع

فروش زمین مستقل ساحلی در منطقه حسن آباد نوشهر به مساحت 500 متر مربع دارای جواز ساخت

فروش زمین ساحلی


کد ملک : 40040
متری 1 میلیون و 500 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : ساحلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 270 مترمربع

فروش زمین ساحلی (قطعه چهارم ساحل) در صلاح الدین کلا به مساحت 270 متر مربع دارای سند

متری 800 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 500 مترمربع

زمین جنگلی در چلک به مساحت 500 متر مربع دارای سند تک برگ و امتیاز آب ، برق و گاز

متری 500 هزار
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 800 مترمربع

فروش زمین شهرکی سند دار در شمال منطقه سرسبز عباسای شهرستان نور به مساحت کلی 800 متر مربع و ابعاد 53 در 15 متر مربع و بر 8 متری خیابان اصلی شهرک

400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 200 مترمربع

فروش زمین جنگلی مستقل در منطقه عباسا شهرستان نور به مساحت کلی 200 متر مربع به ابعاد 10 در 20 متر مربع

متری 350 هزار
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 1000 مترمربع

فروش زمین مستقل جنگلی در انارجار شهرسستان نور به مساحت 1000 متر مربع به ابعاد 70 در 15 متر مربع

متری 900 هزار
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 395 مترمربع

فروش زمین مستقل شهری در نور به مساحت کلی 395 متر مربع به ابعاد 32 در 12 متر مربع دارای سند مالکیت تک برگ

متری 350 هزار
شهر : چمستان
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 1000 مترمربع

فروش زمین شهرکی ییلاقی در لاویج به مساحت 1000 متر مربع دارای سند

متری 500 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 2000 مترمربع

فروش زمین در شمال با موقعیت عالی جنگلی به مساحت کلی 2000 متر مربع در منطقه نوشهر، دهکده عزت

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع

خرید زمین در شهرک نزدیک به دریا به مساحت 500 متر مربع دارای سند، فاصله 400 متر تا دریا

متری 1 میلیون و 500 هزار
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 412 مترمربع

زمین جنگلی شهرکی سند دار در منطقه نوشهر دهکده سیاهرود به مساحت 412 متر مربع

صفحه1 از2